سازه های بادکنکی

سازه های بادکنکی

هنـر بادکنـک یک سرگرمی ساده نیست، بـلکه هنر مهارت خلاق و سـازنده ای است که به رشـد ذهنی و فـکری و هـمچنین شـکوفـایی استعداد و ایـجاد خـلاقیت و نوآوری در کودکان کمک می کند.
asd
ماهیت بازیگونه، شاد و رنگارنگ بادکنک علاوه بر ایجاد زیبایی بصری بـاعـث ورود دنیای فانتزی کودکان به  فرایند آموزشی کلاس شده و مـحیط دوسـت داشتنی و پر نشاطی را برای آنها فراهم می کند.

U1414743709

 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چندرسانه ای سازه های بادکنکی

گالری تصاویر

ویدیو

فایل صوتی