آتلیه خشک و تر

کارگاه تصویر سازی ترکیبی
 
به طور معمول از یک وسیله و ابزار برای نقاشی استفاده می شود، برای مثال هنگام استفاده از مداد رنگی سعی می کنیم تا نقاشی را با همان مداد رنگی به اتمام برسانیم ولی در واقع با محدودیت هایی مواجه می شویم که اگر ابزاری شبیه گواش در اختیار داشتیم کار راحت تر بود یا برعکس هنگام استفاده از گواش به مشکلی مشابه برخورد کنیم که مداد رنگی حلال آن است.
از طرفی رنگ های مورد استفاده در نقاشی و گرافیک (سخت افزارها) به دو دسته ی خشک و تر تقسیم می شوند. رنگ هایی که با یک یا چند حلال به صورت محلول استفاده می شوند. مانند آبرنگ، گواش، اکولین، اکرلیک و ... و رنگ هایی که بدون هیچ حلالی و به صورت جامدو مستقیم استفاده می شوند، مانند مداد رنگی، مداد شمعی، گچ، پاستل و ...
در آتلیه خشک و تر بر آن هستیم تا با استفاده از روش های ترکیبی و تکنیک های خاص هم برای محدودیت های پیش آمده راه حلی پیدا کنیم و هم خلاقیت و علاقه مندی کودکان به نقاشی را با تر کیب ابزارها افزایش دهیم.
1- نقاشی روی کاغذ خیس (ابر و باد)
2- نقاشی با فوتک و نی (افشانگری زبر)
3- نقاشی با مسواک (افشانگری نرم)
4- نقاشی با اسپری آبپاش (ترکیب آب و رنگ (رنگ رقیق) و پاشیدن روی یک سطح وسیع)
5- نقاشی با قطره چکان عمودی (نقاشی چکه ای) و مایل (سرخوردن رنگ روی کاغذ)
6- نقاشی روی سنگ یا سفال مسطح با استفاده از گواش غلیظ
7- نقاشی روی سنگ رودخانه یا سفال حجمی (کوزه – تخم مرغ سفالی) یا تخم مرغ پخته با گواش غلیظ
8- ترکیب نقاشی با عکس خودش - تصاویر مجلات – برچسب و ...
9- نقاشی با مالش مداد شمعی (چاپ سکه یا اشیا برجسته رو ی کاغذ) یا مداد رنگی
10- اسکراچ برد (رنگ آمیزی یک کاغذ کوچک با گواش یا آبرنگ و پوشاندن آن با مداد شمعی تیره و تراشیدن آن)
11- طراحی با مداد شمعی و رنگ آمیزی با آبرنگ
12- طراحی باروغن و رنگ آمیزی با آبرنگ
13- اسپری روغن و رنگ آمیزی با آبرنگ (نقاشی برفی – سفید آبی)
14- نقاشی آزاد با مداد رنگی و قلم گیری با ماژیک یا روان نویس مشکی
15- نقاشی آزاد با آبرنگ (خیس) و قلم گیری با ماژیک یا روان نویس مشکی
16- نقاشی آزاد با اکولین و قلم گیری با ماژیک یا روان نویس مشکی
17- نقاشی آزاد با اکولین و ترکیب با شکر (براق)
18- نقاشی آزاد با اکولین و پوشاندن آن با نمک (محو کاری)
19- نقاشی آزاد با اکولین و نقاشی آزاد با اکولین و اسپری چسب چوب (شیشه ای)
20- نقاشی آزاد با اکولین و ترکیب با شکر و قلم گیری و اسپری شیشه ای
21- نقاشی آیینه ای تا کردن کاغذ و نقاشی و رنگ زدن یک طرف و تا کردن، چاپ گرفتن از طرف مقابل
22- محو کاری با استفاده از پودر مداد رنگی و پنبه و دستمال کاغذی برروی کاغذ
23- شیار پردازی (با قلم استنسیل – خودکاری که نمی نویسد – خلال دندان روی کاغذ نقاشی و سپس رنگ آمیزی

11

 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چندرسانه ای آتلیه خشک و تر


گالری تصاویر

ویدیو

فایل صوتی