بانک کارگاه های آموزش خانواده

بانک آموزش خانواده و کارگاه های روانشناسی کودک

بانک جامع کارگاه های روانشناسی کودک کشور (ویژه والدین و اولیای دانش آموزان)
« بانک جامع کارگاه های روانشناسی کودک » شامل فهرست بی نظیر بیش از 50 کارگاه برگزیده روانشناسی کودک شهر تهران است که توسط اساتید و روانشناسان این حوزه طی دو سـال گرد آوری و تدوین شده است. عناوین این کارگاه ها به شرح پیوست ارائه شده و با برند «فرزندپروری ایرانی» در مراکز و مدارس اجرا می گردد.
 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چند رسانه ای بانک آموزش خانواده


ویدیو

فایل صوتی