دوره های تخصصی تربیت مربی

کارگاه های تخصصی تربیت مربی
 
کارگاه های تربیت مربی (ویژه مشاوران،مربیان و کارکنان مراکز آموزشی)

این کارگاه ها همراه با اعطای گواهینامه های معتبر داخلی و خارجی بوده و توسط اساتید حوزه کودک و نوجوان به صورت حضوری و مجازی صورت می پذیرد.
 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چندرسانه ای کارگاه های تخصصی تربیت مربی


ویدیو

فایل صوتی