واحد تفریحات سالم

واحد تفریحات سالم
 
تورهای کودک و روانشناسی کودک (ویژه مراکز آموزشی)
«تورهای روانشناسی کودک پردیس موج مثبت» در دو سطح کودک و والدین برگزار می شود و شامل 4 سرویس مشاوره ، تست ،کارگاه آموزشی و ارائه بسته محتوایی درباره یک موضوع واحد است که در کنار پذیرایی، بازدیدهای عادی سفرهای تفریحی یکروزه نیز با همراهی یک روانشناس اجرا می شود.

 

 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چندرسانه ای واحد تفریحات سالم


ویدیو

فایل صوتی