سرویس پشتیبان روانشناسی

خدمات پایه

 

تماس تلفنی هفتگی، مداخله شناختی، مشاوره، برقراری ارتباط ، گزارش به خانواده
خدمات ویژه

اورژانس روانشناسی کودک (HOTLINE) : به صورت تلفنی، مجازی و حضوری

اعزام روانشناس به منزل : جهت تعامل هدفمند و حل دغدغه های خصوصی با نظارت مدرسه و اولیای دانش آموز
 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چندرسانه ای سرویس پشتیبان روانشناسی


ویدیو

فایل صوتی