پارک های مهارت زندگی

پارک های مهارت زتدگی و سبک زندگی
پارک بازی های سبک زندگی (ویژه کودکان 3- 12 سال)

 

« پارک بازی های سبک زندگی پردیس موج مثبت » شامل بازی های گروهی است که بر اساس متدهای بازی درمانی که یکی از روشهای مؤثر در پیشگیری و حل مشکلات رفتاری و روانی کودکان است اجرا می شود:
1- پارک آتش : مدیریت خشم و پرخاشگری
2- پارک کوه : عزت نفس و اعتماد به نفس
3- پارک دریا : آرامش و مدیریت استرس
4- پارک باد: خلاقیت و تفکر سیال
5- پارک رود : آموزش مهارت های ارتباطی 6- پارک خورشید : پرورش هوش هیجانی 7- پارک شب : مدیریت ترس و نگرانی   8- پارک روز : کار تیمی

 

 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چندرسانه ای پارک های مهارت زندگی


ویدیو

فایل صوتی