چند رسانه ای

finder-icon

پاورپوینت

video-icon نمایش ویدیو

multimedia-iconچـنـد رسـانـه ای

mail-iconگالری تصاویر

itunes-icon

فایل های صوتی